Sirkus skal være et trygt sted å være!

En fantastisk innsats av renholderne på Sirkus som har trappet opp og er med å hjelper til slik at vi kan ha et trygt senter. Vi har tillegg etablert et eget kvalifisert team som nå er ute i sentret hver dag for å ha fokus på vask på fellesarealets berøringspunkter. Vi har tydelige retningslinjer for god håndhygiene, berøring, kontanthåndtering, rengjøring mm. på alle butikker. Vi følger løpende FHIs råd om hvordan vi skal gjøre det tryggest mulig for alle å unngå smittefare.
Sirkus skal være et trygt sted å være! ❤️
 
Med å følge nasjonale råd og overholde karantenen er man med å skaper et trygt samfunn for alle! Dette gir en god og trygg handel for de som må på butikken og de som også jobber i butikkene.
Vi er nå med i Norges største dugnad og vi oppfordrer til å holde 1 meters avstand.
Ta god vare på og vær der for hverandre ❤️
Vi kan sammen stoppe spredningen! Takk for at du er med å bidrar!

Andre artikler som kan interessere deg