Tirsdagstreff

Tirsdagstreff er hver første tirsdag i måneden kl. 12.

Vi ønsker velkommen til: Per Spellmenn tirsdag 4. april

Konserten holdes inne ved SirkusScene i 1. etg. kl. 12.

• Edel Årgang tirsdag 2. mai
• To muntre herrer tirsdag 6. juni
• Sommerkonsert 4. juli – torget ute – kommer tilbake med artist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre artikler som kan interessere deg