Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund er en uavhengig samfunnsrettet organisasjon som arbeider for likestilling, full deltakelse, mangfold og rettigheter.
Gjennom påvirkning, støtte, rådgivning og holdningsarbeid jobber vi for funksjonshemmede
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Norges Handikapforbunds hovedmålgruppe er
bevegelseshemmede.