Mio BPA

Vi er leverandør av brukerstyrt personlig assistanse hele landet. Vi har kontor i Trondheim som betjener hele Trøndelag. Vi tilbyr BPA for personer som har vedtak om tjenester, samt kunder som ønsker privat bistand.

Produkter og merkevarer:

  • BPA