Meta-Partner

Merkevarer:
Coachutdanninger, NLP-utdanninger, Internasjonalsertifiseringer ,Kroppspråkopplæring, Centerforbodylanguage,facialexpressions,Hypnose, Coaching, Mental Trening,Lederutviklingsprogram

Etasje: 3
E-post: anneli@meta-partner.no
Telefon: 97770223
Web: http://meta-partner.no